Parkering & garage

Vid önskemål att hyra P-plats eller garage, kontakta styrelsen för besked.

Föreningen förfogar över 48 st garage, 49 st P-platser med motorvärmare smat 59 st parkeringsplatser.

1 månads ömsesidig uppsägning gäller.

Vid överlåtelse av bostadsrätt övergå EJ P-plats eller garage till den nya ägaren.

P-förbud gäller på förenings gårdar med undantag av i- och urlastning under 15 minuter. Behövs längre tid för speciella ändamål kontakta styrelsen i förväg för erhållande av tillfälligt P-tillstånd.

Föreningen anlitar P-service som övervakar parkeringarna. Vid överträdelse utfärdas böter.

Mer information finner du i den pärm som tillhör lägenheten.