Styrelsen

Styrelsen är en bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Den ansvarar för föreningens förvaltning.
Verksamheten i en bostadsrättsförening lyder under Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen/LEF).

Ordförande

Stefan Berg
Vigelsjövägen 23B
Telefon. 0176-10982
E-post. info@brfriddarsporren.se

Ledamöter

Helen Lindberg
Vigelsjövägen 21B
Telefon. 0176-224486 / 0708-793575

Mirza Sendic
Vigelsjövägen 15C
Telefon. 0176-225433

Suppleanter

Kjell Leander
Vigelsjövägen 19C
Tele. 0176-19277

Jan Nykvist
Vigelsjövägen 21B
Telefon. 0739-824954

Valberedning

Jan Nykvist
Vigelsjövägen 21B
Telefon. 0739-824954