Ventilation

Posted on

Ventilationen i hus 19 står stilla pga en defekt branddeckare.

Siemens kommer imorgon onsdag för felsökning och åtgärd.

 

// Styrelsen