Month: april 2020

Grovsopshämtning

Posted on

Två containrar för insamling av grovsopor kommer att finnas hos oss 18/5 07.00 – 19/5 07.00.

// Styrelsen

Årsstämma 2020

Posted on

Då hälsoläget i Sverige är hårt utsatt så har alla sammankomster restriktioner. Det innebär att stämman ligger lite senare i tid – den är planerad till den 2/6, och för att skapa möjlighet och trygghet för så många som möjligt så kommer stämman att hållas utomhus.

Välkommen den 2/6 klockan 19:00 // Styrelsen