Month: april 2021

Förskolebygget

Posted on

Sprängningar kommer att pågå under vecka 15 och 16, med två till fem sprängsalvor om dagen.

Utöver det så har kommunen satt igång sitt jobb med att gräva av gatan för vatten och avlopp, all trafik leds via övre parkeringen. Tidsplanen är oviss, men gissningsvis är det avstängt hela vecka 16 också.