Respekt

Posted on

Det händer alltför ofta att torkrummen ej är tömda i tid, och att vi ofta har anonyma tvättare.

Detta skapar en del problem för dom som egentligen har rätt till utrymmena.

Så lite mer respekt i tvättstugan kommer att skapa mer trivsel för alla.

Om problemen kvarstår finns risk att vi behöver byta bokningssystem, vilket är en fördyrande

lösning som vi hoppas slippa.

// Styrelsen