Förråd & lokaler

Varje lägenhet har tillgång till ett förråd.

I föreningen finns extra förråd och lokaler till uthyrning. I mån om tillgänglighet kan förråden även hyras ut till icke medlemmar eller företag.

Ansökan om extra förråd görs till styrelsen via mail på info@brfriddarsporren.se.

Priser medlemmar:

< 5 kvm 100 kr/månad
5 – 8 kvm 200 kr/månad
8 – 10 kvm 400 kr/månad
> 12 kvm 600 kr/månad

Priser externa:

< 8 kvm 300 kr/månad
8 – 10 kvm 600 kr/månad
> 10 kvm 900 kr/månad