Styrelsen

Styrelsen är en bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Den ansvarar för föreningens förvaltning.
Verksamheten i en bostadsrättsförening lyder under Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen/LEF).

Styrelsen nås på telefon 0176-109 82 eller på mail: info@brfriddarsporren.se.

Ordförande

Helen Lindberg

Ledamöter

Kim Brundin
Karin Hjort

Suppleanter

Hans Jansson

Valberedning

Hans Jansson, sammankallande
Hans-Olov Yttergård