Ordningsföreskrifter

Utöver Bostadsrättslagen gäller för föreningen följande ordningsföreskrifter:

 • Vid användande av TV, radio, data, skiv-, CD- bandspelare/stereoanläggning samt musikinstrument mellan 22.00 på kvällen och 08.00 på morgonen skall man se till att andra i fastigheten inte blir störda. Anpassa volymen!
 • Husets ytterdörrar/portar skall vara låsta mellan 22.00 – 05.30 och vara stängda övriga tider på dygnet.
 • Barnvagnar, cyklar, leksaker, stövlar/skor eller andra föremål får ej placeras innanför ytterporten eller i trapphus och källargångar. Detta måste följas pga brandförsäkringsvillkor och för att inte hindra utrymning vid brand eller annat tillbud.
 • Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de ej stör omgivningen.
 • Rökning i portar, trappuppgångar, hissar, tvättstuga och i övriga gemensamma utrymmen är förbjudet.
 • Hushållssopor som kastas i sopnedkasten skall vara väl paketerade. Glas, batterier, färgburkar m.m. lämnas till kommunens återvinningsstationer.
 • Tidningar och annat returpapper skall lämnas i därför avsett utrymme som finns vid tvättstugan/källarvåningen Vigelsjövägen 25.
 • Överblivna möbler och annat material bortforslas till kommunens sopstation av bostadsrättsinnehavaren själv. Vid frågor eller behov av hjälp kontakta fastighetsskötaren.
 • Piskning och borstning av mattor, sängkläder eller kläder får endast ske på de för ändamålet avsedda platserna. OBS ej från balkong!
 • Mata inte fåglar utomhus eller från balkongen.
 • Inom Brf Riddarsporrens gårdar råder trafikförbud för motorfordon.
 • Kortare tid för i- och urlastningar från bil är tillåtet – samt taxi och sjuktransporter.
 • All annan bilkörning/mopedkörning inne på gården är förbjuden.
 • Vid överträdelse av detta utfärdas böter av parkeringsbolag.
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att gäster följer ordningsföreskrifterna.

Mer information finner du i den pärm som tillhör lägenheten.