Ordningsföreskrifter

Utöver Bostadsrättslagen gäller för föreningen följande ordningsföreskrifter:

• Vid användande av TV, radio, musikanläggningar samt musikinstrument
mellan ska volymen anpassas så att det inte är störande för andra i
fastigheten.

• Husens portar är låsta mellan kl. 22.00-05.30. Lämna inte portarna öppna.

• Barnvagnar, cyklar, leksaker, stövlar/skor eller andra skrymmande
föremål får ej placeras i trapphus eller källargångar. Detta måste följas
pga. brandförsäkringsvillkor och för att inte hindra eventuell utrymning.

• Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de ej stör omgivningen.

• Rökning i portar, trappuppgångar, hissar, tvättstuga och i övriga
gemensamma utrymmen är förbjudet.

• Sopor som kastas i sopkärlen ska vara väl paketerade. Tidningar och
annat returpapper samt batterier och glödlampor lämnas i avsedda
utrymmen vid tvättstugan. Glas, metall-, plast- och pappersförpackningar
sorteras i föreningens återvinningsstation på gården.

• Möbler och annat material bortforslas till kommunens sopstation av
bostadsrättsinnehavaren själv.

• Piskning och borstning av mattor, sängkläder eller kläder får endast ske på
de för ändamålet avsedda platserna. OBS ej från balkong!

• Mata ej fåglar utomhus eller från balkongen.

• Inom Brf Riddarsporrens gårdar råder trafikförbud för motorfordon.
Kortare tid för i- och urlastningar från bil är tillåtet, samt sjuk- och
varutransporter. Vid överträdelse utfärdas böter av parkeringsbolag.
Lägenhetsinnehavare ansvarar för att gäster följer ordningsföreskrifterna.

• Ingenting får hängas på balkongens utsida, som t.ex. blomlådor eller
parabol.

• Grillning med kolgrill på balkong är ej tillåtet. Anslag om
gasolhantering/förvaring finns i trapphuset.