Renovering & Reparationer

Lägenhetsinnehavaren har rätt att göra vissa förändringar i lägenheten.

Föreningen har krav från försäkringsbolaget att reparation/renovering i badrum och kök skall utföras av behörig fackman. Det krävs därför ett godkännande av styrelsen innan reppation/renovering startas.

Lägenhetsinnehavaren måste själv betala för skador som utförts utan styrelsens godkännande.