Tvätt- & torkrum

Brf Riddarsporrens tvättstugor är belägna i källarvåningen i hus 25 med ingång från husets västra sida ut mot parkeringen.

Tvätttider
Tvättiderna är uppdelade på tre tvättpass per dag; kl. 07.00 – 12.00, kl. 12.00 – 17.00 samt kl. 17.00 – 21.00. Tvättstugor och torkrum får utnyttjas fram till kl. 22.00. Man har rätt att vara försenad höst 1 timme efter den bokade tidens början. Om man vet att man kommer att bli försenad antecknar man den senare starttiden, sluttiden är alltid den samma.

Rengöring
Tvättstugor och torkrum är allmänna utrymmen och skall rengöras och vårdas efter varje tvättpass. Golv i tvätt- och torkrum skall sopas och våttorkas/moppas. Torktumlarens filter skall rengöras. Tvättmaskineran skall rengöras från tvättmedel och smuts.
Lämna tvättstugorn och torkrum i det skick du själv vill finna dem.

Bokning
Tvättstugan skall bokas med namn och adress på den upsatta bokningslistan. Boka inte dubbla tvättpass!
Tiderna för torkrummen ska respekteras – sa anslag på torkrumsdörrarna.