Parkering & garage

Vid önskemål att hyra P-plats eller garage, kontakta styrelsen för besked.

Föreningen förfogar över 48 st garage, 49 st P-platser med el till motorvärmare samt 59 st parkeringsplatser utan el.

Ansökan Parkering 2021
Policy för garage och parkeringsplatser i Brf Riddarsporren 2024

Garageplats kostar 300 kr/månad.
Parkering med el kostar 200 kr/månad.
Parkering utan el kostar 100 kr/månad.

1 månads ömsesidig uppsägning gäller.

Vid överlåtelse av bostadsrätt övergår EJ P-plats eller garage till den nya ägaren.

P-förbud gäller på förenings gårdar med undantag av i- och urlastning under 15 minuter. Behövs längre tid för speciella ändamål kontakta styrelsen i förväg för erhållande av tillfälligt P-tillstånd.

Föreningen anlitar P-service som övervakar parkeringarna. Vid överträdelse utfärdas böter.

Mer information finner du i den pärm som tillhör lägenheten.