Anmodan om motioner till årsstämman 2024

Årets stämma är planerad till tisdag 4 juni 2024, stämman hålls i föreningslokalen i 21 c. Vi önskar få in eventuella motioner senast den 4:e maj för att kunna bifoga dem med ordinarie kallelse.

Så här skriver du en motion____________________________

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet ”motion” i rubriken,
  • Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör
  • Motionens viktigaste del – ditt yrkande – ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer.
  • Lämna motionen i styrelsens brevlåda (Vigelsjövägen 21 c) eller skicka den via e-post till info@brfriddarsporren.se