Månad: oktober 2022

  • Nyhetsbrev – September 2022

    Hej!För att ge en inblick i arbetet som sker ”bakom kulisserna” i föreningen kommer Styrelsen ge utett nyhetsbrev ca 4 gånger per år. Nyhetsbrevet kommer sättas upp i varje entré och tanken äratt kort informera och summera vad som är på gång och vad som händer i föreningen.UnderhållsarbeteEtt pågående underhållsarbete enligt föreningens underhållsplan är byten…

    Läs mer

    //