Author: Brf Riddarsporren

Omhändertagna cyklar

Posted on

Om du glömt att märka upp din cykel, och den nu är bortplockad – kontakta fastighetsskötaren för återlämnande.

Nyhetsbrev – Höst 2023

Posted on


Bokbytarhylla
Nu finns det en bokhylla i anslutning till tvättstugan där vi alla kan ta, låna och byta
böcker. Du är välkommen att bläddra igenom hyllan och välja en bok som intresserar dig
och om du har böcker hemma som du har läst och vill dela med dig av, bidra gärna till
hyllan! Bokhyllan är på prov tills vidare och om du har några idéer eller förslag för att
förbättra hyllan, kontakta gärna styrelsen.


Rensning av cykelförråd
För att våra cykelförråd ska förbli välorganiserade och användbara, kommer vi att
genomföra en rensning av dem i höst för att ta bort övergivna, trasiga eller oidentifierade
cyklar. Vi kommer att sätta upp separata anslag i trapphusen med information om
rensningsprocessen när det är aktuellt.


Container för grovsopor
I vanlig ordning kommer en container för grovsopor och elavfall beställas till föreningens
gårdar under hösten. Separata anslag i trapphusen kommer informera om tider och
datum för detta.


Tack för grillkvällen!
Slutligen vill vi ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla som deltog i föreningens
grillkväll i slutet av augusti. Det blev en trevlig stund med fint väder och korv med bröd i
mängder! Förslag eller initiativ till liknande aktiviteter i framtiden välkomnas! Tack igen för
att ni var en del av vår grillkväll!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev – Sommar 2023.

Posted on


Askkoppar
Tack till alla som hjälper till att hålla gårdarna rena och fina genom att använda de
utplacerade askopparna. Tänk gärna på att fimpa ordentligt för att undvika
rökutveckling i askkopparna, speciellt nu i varma och torra tider!


Föreningslokal
Du vet väl om att vi har en föreningslokal (1 tr ner i 21C) som boende kan hyra för
t.ex. barnkalas, födelsedagar och andra evenemang? Lokalen är lagom för upp till
40 personer. Det går också bra att nyttja lokalen för övernattande gäster då 2 st.
gästsängar samt täcken/kuddar finns att tillgå. Kontakta styrelsen via mail eller
telefon för att boka lokalen.


Gårdsgrillning i augusti
Torsdagen 31 augusti planeras en gemensam grillkväll i föreningen. Ett trevligt
tillfälle att träffa grannar och njuta av sensommaren. Mer information kommer!
Uppsikt över husdjur


Styrelsen vill påminna om att du som djurägare är skyldig att
ha uppsikt över ditt husdjur, både enligt föreningens
ordningsföreskrifter och bostadsrättslagen. Du som
har katt är ansvarig för att den inte förorenar i rabatter,
lekplatser etc. Rasta inte heller hundar på gårdarnas grönytor
och i rabatter.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Infomöte

Posted on Updated on

Välkommen på informationsmöte om individuell elmätning – Representant Jöran Forslund samt styrelsen är på plats och svarar på frågor.

Torsdagen den 15/6 kl. 19:00 i föreningslokalen.

Årsstämma

Posted on Updated on

Välkomna till Riddarsporrens årsstämma 2023 den 8/6 klockan 19:00 i föreningslokalen i 21 c.

Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att

finnas på stämman, men den kan också läsas på vår

hemsida www.brfriddarsporren.se, det går också bra att

kontakta styrelsen för att få ett exemplar.

Motioner

Posted on

Anmodan om motioner till årsstämman 2023 

Årets stämma är planerad till torsdag 8 juni 2023, stämman hålls i föreningslokalen i 21 c. Vi önskar få in eventuella motioner senast den 2: a maj för att kunna bifoga dem med ordinarie kallelse. 

Så här skriver du en motion 

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet ”motion” i rubriken, 
  • Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör 
  • Motionens viktigaste del – ditt yrkande – ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser. 
  • Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer. 
  • Lägg motionen i styrelsens brevlåda (Vigelsjövägen 21 c) eller via e-post till info@brfriddarsporren.se senast den 2: a maj. 

Endast medlemmar har rösträtt, och varje medlem har en röst. Om två medlemmar samäger en borätt så har de bara en röst på mötet. Vem som ska rösta (utöva rösträtten) får de själva bestämma. Om en medlem av någon anledning äger flera bostadsrätter har hon/han också bara en röst. Men om till exempel ett par tillsammans äger två bostadsrätter bör de kunna företräda var sin bostadsrätt, alltså ha var sin röst. 

Nyhetsbrev – vår 2023

Posted on


Möjlighet till e-faktura
Det är nu möjligt att betala avgiften via e-faktura. Om du anmäler dig för e-faktura skickar
vi avin för din avgift elektroniskt till din internetbank, det enda du behöver göra är att
godkänna betalningen. Så här går du tillväga för att motta e-fakturor:
• Logga in på din internetbank och gå till funktionen för e-fakturor.
• Sök efter ”Vind redovisning AB”. Lägg till som företag som du önskar e-faktura från.
• På nästa sida skriver du dina kontaktuppgifter samt att du är boende i Brf Riddarsporren.
• Du kommer motta e-fakturor från och med nästa kvartals avisering.
Observera att tillvägagångssättet kan skilja sig något beroende på vilken bank du har och
vi rekommenderar dig att kontakta din bank om du har tekniska frågor kring din anmälan.


Hemsida
Vi vill gärna påminna om att föreningen har en hemsida – brfriddarsporren.se.
På hemsidan hittar du aktuell och viktig information så som de senaste nyhetsbreven,
föreningens stadgar, blanketter för ansökan om parkering etc.
Information om ytterligare leveransbox
Som komplement till den leveransbox från PostNord som står uppställd mot gaveln på
hus 23 kommer vi inom kort få ytterligare en box från operatören iBox. Den nya boxen
kommer kunna ta emot paket från bland annat Schenker, DHL, Early Bird och UPS. Vi
hoppas att de två boxarna ska underlätta vardagen för de boende i föreningen!


Nya laddplatser
Som ett led i att säkra framtidsbehovet av laddplatser för elbilar kommer det inom kort
installeras ytterligare laddstolpar på den övre parkeringen, norrut mot Badvägen.
Installationen av laddstolparna bekostas delvis med bidrag från Naturvårdsverket och
platserna kommer kunna tas i bruk under våren. Laddstolparna kommer även kunna
användas som ”vanliga” eluttag för motorvärmare.


Ett sista tack till en kär granne och styrelsekollega
Det är med stor sorg och saknad vi vill lyfta något som många av
er säkert redan vet om – att vår kära granne och styrelsekollega
Jan Nyqvist har gått bort under vintern. Med sitt stora
engagemang och kunnande har Janne varit en ovärderlig eldsjäl i
driften av föreningen, under senare år i rollen som suppleant samt
del av valberedningen. Å föreningens vägnar skickades en
blomkrans till begravningen, med en sista hälsning och tack för
många års arbete och engagemang. Våra varmaste tankar går till
Jannes anhöriga.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Avisering om avgiftshöjning

Posted on

Styrelsen har beslutat att en avgiftshöjning på 6% kommer att
genomföras från och med april 2023. Avgiftshöjningen behövs för
att säkerställa en fortsatt stabil ekonomi för föreningen trots ökade
kostnader för drift och underhåll av fastigheterna samt ökade
räntekostnader för föreningens gemensamma lån.
Beslutet om avgiftshöjning har tagits efter samråd med föreningens
ekonomiska förvaltare och de nya avgifterna kommer att synas på
aviseringen för andra kvartalet (avierna som delas ut i mars).
Ni är välkomna att höra av er till styrelsen vid frågor och ni
kontaktar oss lättast via föreningens mejladress
info@brfriddarsporren.se
Vänligen,
Styrelsen Brf Riddarsporren

Nyhetsbrev – Vinter 2022

Posted on


Expeditionen tar juluppehåll
Expeditionen stänger över julen och öppnar på nytt den 10:e januari. Det går dock bra att nå
styrelsen som vanligt via telefon och mail, se anslag med kontaktuppgifter i trapphuset.


Ledig lokal/förråd
Det finns en ledig lokal/förråd för uthyrning i hus 23. Utrymmet är ca 13 kvm och hyran är
600 kr/mån för medlemmar i föreningen. Kontakta styrelsen vid intresse.


Luvor på vift
Julen står för dörren och grantomtar har ställts upp på föreningens gårdar för att bidra till den
gemensamma julstämningen. Tråkigt nog var någon med flinka fingrar framme och ett par av
tomtarnas luvor kom snabbt på villovägar. De försvunna luvorna är nu ersatta och vi hoppas att
vi tillsammans kan hjälpas åt att behålla våra tomtar mössbeklädda resten av julen!


Rabatt hos HardwareStockholm
Alla boende i föreningen får 10% rabatt vid beställning av beslag hos HardwareStockholm
(www.hardwarestockholm.se). Rabattkoden är RIDDARSPORREN10 och anges i kassan.


Nya paketboxar i föreningen
Som många kanske redan har märkt står nu postboxar från Postnord uppställda på gaveln till
hus 23, mot vändplanen. Det går att beställa paketleverans till boxarna hos e-handlare som
erbjuder Postnord som leveransalternativ. Boxarna är aktiva dygnet runt och öppnas med hjälp
av Postnords app och mobilt bank-ID. Det är Postnord som står för boxarnas drift och frågor
kring hur boxarna fungerar hänvisas till Postnords kundtjänst.


P-automat ersätts av SMS och app
Den P-automat som står på den övre parkeringen kommer plockas
ner av P-service under våren då tekniken är föråldrad och inte går att
underhålla. Det kommer fortsättningsvis gå att betala via SMS och
via app, precis som idag. Se informationsskyltar på parkeringarna.


Slutligen vill vi önska alla boende en riktigt god jul
och ett gott nytt år!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Nyhetsbrev – September 2022

Posted on Updated on

Hej!
För att ge en inblick i arbetet som sker ”bakom kulisserna” i föreningen kommer Styrelsen ge ut
ett nyhetsbrev ca 4 gånger per år. Nyhetsbrevet kommer sättas upp i varje entré och tanken är
att kort informera och summera vad som är på gång och vad som händer i föreningen.
Underhållsarbete
Ett pågående underhållsarbete enligt föreningens underhållsplan är byten av rotventil på samtliga
element i fastigheterna, både i lägenheter och övriga utrymmen. Syftet med bytet av ventilerna är
att minska risken för vattenskador och därmed få en lägre försäkringspremie, få en jämnare
temperatur i bostäderna samt få en lägre energiförbrukning. Arbetet i hus 19, 21, 23 samt 25 har
redan genomförts till fullo under våren och sommaren. Arbetet tar nu en paus under årets kallare
månader för att återupptas igen till våren. När det är dags för byte i resterande hus kommer
boende informeras i god tid genom skriftlig information i trapphus och brevlådor.
Grovsopor
Containers för grovsopor kommer ställas upp på gårdarna i slutet av oktober.
Mer information kommer sättas upp i trapphusen.
Ett stort tack
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de Sif och Anita som har arrangerat och skött om blommorna i
planteringslådorna under sommaren. Ert arbete är mycket uppskattat och bidrar till en trivsam
utomhusmiljö i föreningen!
Föreningslokal
Du vet väl om att vi numera har en föreningslokal (1 tr ner i 21C) som boende kan hyra för t.ex.
barnkalas, födelsedagar och andra evenemang? Lokalen är lagom för upp till 40 personer.
Det går också bra att nyttja lokalen för övernattande gäster då 2 st resesängar samt
täcken/kuddar finns att tillgå. Kontakta styrelsen via mail eller telefon för att boka lokalen.
Trivsam tvättstuga
Vi vill också påminna om att vi har alla har ett delat ansvar för att hålla
våra tvättstugor i rent och fint skick. Städa ordentligt efter dig och
lämna alltid tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.
Slutligen vill vi önska alla boende en fin höst!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen