Månad: april 2024

  • Anmodan om motioner till årsstämman 2024

    Årets stämma är planerad till tisdag 4 juni 2024, stämman hålls i föreningslokalen i 21 c. Vi önskar få in eventuella motioner senast den 4:e maj för att kunna bifoga dem med ordinarie kallelse. Så här skriver du en motion____________________________

    Läs mer

    //