Månad: april 2022

  • Motioner

    Brf Riddarsporren Anmodan om motioner till årsstämman 2022 Så här skriver du en motion Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet ”motion” i rubriken. Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör. Motionens viktigaste del – ditt yrkande – ska helst formuleras i en att-sats.  Det…

    Läs mer

    //