Motioner

Brf Riddarsporren

Anmodan om motioner till årsstämman 2022

Så här skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet ”motion” i rubriken.
  • Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.
  • Motionens viktigaste del – ditt yrkande – ska helst formuleras i en att-sats.

 Det är viktigt att du lämnar förslag på förändring/åtgärd. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

  • Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer.
  • Lägg motionen i styrelsens brevlåda i 21 c senast den 3:e maj

Endast medlemmar har rösträtt, och varje medlem har en röst. Om två medlemmar samäger en bostadsrätt så har de bara en röst på mötet. Vem som ska rösta (utöva rösträtten) får de själva bestämma. Om en medlem av någon anledning äger flera bostadsrätter har hon/han också bara en röst. Men om t ex ett par tillsammans äger två bostadsrätter bör de kunna företräda var sin bostadsrätt, alltså ha var sin röst.