Månad: april 2023

  • Motioner

    Anmodan om motioner till årsstämman 2023  Årets stämma är planerad till torsdag 8 juni 2023, stämman hålls i föreningslokalen i 21 c. Vi önskar få in eventuella motioner senast den 2: a maj för att kunna bifoga dem med ordinarie kallelse.  Så här skriver du en motion  Endast medlemmar har rösträtt, och varje medlem har…

    Läs mer

    //