Månad: april 2017

  • Blområd

    Vi tänkte införa ett ”blområd” bland våra boende. Har du intresse och ”öga” för planteringar m.m. och skulle vilja vara med och hjälpa till och  tipsa om växter? Kontakta någon i styrelsen eller vår Daniel.

    Läs mer

    //