Nyhetsbrev vår 2024


Visning av Härjedalskök
Torsdagen den 23:e maj kommer Härjedalskök ha visning av sina produkter i
föreningslokalen. Välkommen förbi för att inspireras och ställa frågor om luckor och
köksrenovering till den köksexpert som är på plats!


Montering av rörelsestyrd belysning i trapphus
Som många av er säkert redan märkt pågår installationen av rörelsestyrd LEDbelysning i alla trapphus. Målet med den rörelsestyrda belysningen är högre komfort
och trygghet i trapphusen, samtidigt som det innebär en energibesparing. Arbetet
kommer fortgå under sommaren och hösten och utförs av fastighetsskötare samt
elektriker.


Följ din elförbrukning
Du som vill kan följa din elförbrukning löpande genom en app till smartphones. För
att få tillgång till appen skickar du ett mail till info@brfriddarsporren.se och skriver
vilken e-postadress du vill registrera som användare i appen. Ett hushåll kan ha flera
användare (skriv då flera e-postadresser). Du får därefter ett välkomstmail med
instruktioner. Observera att det kan dröja ett par dagar innan du får ditt
välkomstmail då vi registrerar användare i appen manuellt.


Sista chansen! Saknar du din cykel?
Under hösten genomfördes en cykelrensning i föreningen vilket resulterade i ett
stort antal omhändertagna cyklar. Hör av dig till styrelsen omgående om du saknar
din cykel! Cyklar som inte gjorts anspråk på senast den 31:a maj kommer avyttras.


Parkering på gårdarna
En påminnelse om att det råder parkeringsförbud för bilar
på gårdarna. Detta för att undvika blockering av
utryckningsfordon. Om man har behov av att parkera en
längre stund än för att lasta i och ur kan man vända sig till
styrelsen för att erhålla ett parkeringstillstånd och
instruktioner för parkering