Årsstämma

Välkomna till Riddarsporrens årsstämma 2023 den 8/6 klockan 19:00 i föreningslokalen i 21 c.

Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att

finnas på stämman, men den kan också läsas på vår

hemsida www.brfriddarsporren.se, det går också bra att

kontakta styrelsen för att få ett exemplar.