Årsstämma

Välkommen till Riddarsporrens årsstämma den 4/6 klockan 19:00 i föreningslokalen 21 c.

På hemsidan finns årsredovisningen att ta del av.