Avisering om avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att en avgiftshöjning på 6% kommer att
genomföras från och med april 2023. Avgiftshöjningen behövs för
att säkerställa en fortsatt stabil ekonomi för föreningen trots ökade
kostnader för drift och underhåll av fastigheterna samt ökade
räntekostnader för föreningens gemensamma lån.
Beslutet om avgiftshöjning har tagits efter samråd med föreningens
ekonomiska förvaltare och de nya avgifterna kommer att synas på
aviseringen för andra kvartalet (avierna som delas ut i mars).
Ni är välkomna att höra av er till styrelsen vid frågor och ni
kontaktar oss lättast via föreningens mejladress
info@brfriddarsporren.se
Vänligen,
Styrelsen Brf Riddarsporren