Info om vattenskador

Nu har ni alla fått ett utskick ”Så undviker du vattenskador”. Den vill vi gärna att du sätter in i lägenhetenspärmen.