Infomöte

Välkommen på informationsmöte om individuell elmätning – Representant Jöran Forslund samt styrelsen är på plats och svarar på frågor.

Torsdagen den 15/6 kl. 19:00 i föreningslokalen.