Nyhetsbrev – Höst 2023


Bokbytarhylla
Nu finns det en bokhylla i anslutning till tvättstugan där vi alla kan ta, låna och byta
böcker. Du är välkommen att bläddra igenom hyllan och välja en bok som intresserar dig
och om du har böcker hemma som du har läst och vill dela med dig av, bidra gärna till
hyllan! Bokhyllan är på prov tills vidare och om du har några idéer eller förslag för att
förbättra hyllan, kontakta gärna styrelsen.


Rensning av cykelförråd
För att våra cykelförråd ska förbli välorganiserade och användbara, kommer vi att
genomföra en rensning av dem i höst för att ta bort övergivna, trasiga eller oidentifierade
cyklar. Vi kommer att sätta upp separata anslag i trapphusen med information om
rensningsprocessen när det är aktuellt.


Container för grovsopor
I vanlig ordning kommer en container för grovsopor och elavfall beställas till föreningens
gårdar under hösten. Separata anslag i trapphusen kommer informera om tider och
datum för detta.


Tack för grillkvällen!
Slutligen vill vi ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla som deltog i föreningens
grillkväll i slutet av augusti. Det blev en trevlig stund med fint väder och korv med bröd i
mängder! Förslag eller initiativ till liknande aktiviteter i framtiden välkomnas! Tack igen för
att ni var en del av vår grillkväll!

Vänliga hälsningar

Styrelsen