Nyhetsbrev – vår 2023


Möjlighet till e-faktura
Det är nu möjligt att betala avgiften via e-faktura. Om du anmäler dig för e-faktura skickar
vi avin för din avgift elektroniskt till din internetbank, det enda du behöver göra är att
godkänna betalningen. Så här går du tillväga för att motta e-fakturor:
• Logga in på din internetbank och gå till funktionen för e-fakturor.
• Sök efter ”Vind redovisning AB”. Lägg till som företag som du önskar e-faktura från.
• På nästa sida skriver du dina kontaktuppgifter samt att du är boende i Brf Riddarsporren.
• Du kommer motta e-fakturor från och med nästa kvartals avisering.
Observera att tillvägagångssättet kan skilja sig något beroende på vilken bank du har och
vi rekommenderar dig att kontakta din bank om du har tekniska frågor kring din anmälan.


Hemsida
Vi vill gärna påminna om att föreningen har en hemsida – brfriddarsporren.se.
På hemsidan hittar du aktuell och viktig information så som de senaste nyhetsbreven,
föreningens stadgar, blanketter för ansökan om parkering etc.
Information om ytterligare leveransbox
Som komplement till den leveransbox från PostNord som står uppställd mot gaveln på
hus 23 kommer vi inom kort få ytterligare en box från operatören iBox. Den nya boxen
kommer kunna ta emot paket från bland annat Schenker, DHL, Early Bird och UPS. Vi
hoppas att de två boxarna ska underlätta vardagen för de boende i föreningen!


Nya laddplatser
Som ett led i att säkra framtidsbehovet av laddplatser för elbilar kommer det inom kort
installeras ytterligare laddstolpar på den övre parkeringen, norrut mot Badvägen.
Installationen av laddstolparna bekostas delvis med bidrag från Naturvårdsverket och
platserna kommer kunna tas i bruk under våren. Laddstolparna kommer även kunna
användas som ”vanliga” eluttag för motorvärmare.


Ett sista tack till en kär granne och styrelsekollega
Det är med stor sorg och saknad vi vill lyfta något som många av
er säkert redan vet om – att vår kära granne och styrelsekollega
Jan Nyqvist har gått bort under vintern. Med sitt stora
engagemang och kunnande har Janne varit en ovärderlig eldsjäl i
driften av föreningen, under senare år i rollen som suppleant samt
del av valberedningen. Å föreningens vägnar skickades en
blomkrans till begravningen, med en sista hälsning och tack för
många års arbete och engagemang. Våra varmaste tankar går till
Jannes anhöriga.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen