Okategoriserade

Extra föreningsstämma

Posted on

Välkommen till extra föreningsstämma den 25/1 klockan 19:00 i föreningslokalen 21 c.

EXPEDITIONEN STÄNGD

Posted on

Expeditionen håller stängt över jul och nyår – och öppnar åter den 9/1,

Telefonnummer till styrelsen och fastighetsskötare finns anslaget i trapphuset.

God Jul önskar vi er alla.

Omhändertagna cyklar

Posted on

Om du glömt att märka upp din cykel, och den nu är bortplockad – kontakta fastighetsskötaren för återlämnande.

Nyhetsbrev – Höst 2023

Posted on


Bokbytarhylla
Nu finns det en bokhylla i anslutning till tvättstugan där vi alla kan ta, låna och byta
böcker. Du är välkommen att bläddra igenom hyllan och välja en bok som intresserar dig
och om du har böcker hemma som du har läst och vill dela med dig av, bidra gärna till
hyllan! Bokhyllan är på prov tills vidare och om du har några idéer eller förslag för att
förbättra hyllan, kontakta gärna styrelsen.


Rensning av cykelförråd
För att våra cykelförråd ska förbli välorganiserade och användbara, kommer vi att
genomföra en rensning av dem i höst för att ta bort övergivna, trasiga eller oidentifierade
cyklar. Vi kommer att sätta upp separata anslag i trapphusen med information om
rensningsprocessen när det är aktuellt.


Container för grovsopor
I vanlig ordning kommer en container för grovsopor och elavfall beställas till föreningens
gårdar under hösten. Separata anslag i trapphusen kommer informera om tider och
datum för detta.


Tack för grillkvällen!
Slutligen vill vi ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla som deltog i föreningens
grillkväll i slutet av augusti. Det blev en trevlig stund med fint väder och korv med bröd i
mängder! Förslag eller initiativ till liknande aktiviteter i framtiden välkomnas! Tack igen för
att ni var en del av vår grillkväll!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev – Sommar 2023.

Posted on


Askkoppar
Tack till alla som hjälper till att hålla gårdarna rena och fina genom att använda de
utplacerade askopparna. Tänk gärna på att fimpa ordentligt för att undvika
rökutveckling i askkopparna, speciellt nu i varma och torra tider!


Föreningslokal
Du vet väl om att vi har en föreningslokal (1 tr ner i 21C) som boende kan hyra för
t.ex. barnkalas, födelsedagar och andra evenemang? Lokalen är lagom för upp till
40 personer. Det går också bra att nyttja lokalen för övernattande gäster då 2 st.
gästsängar samt täcken/kuddar finns att tillgå. Kontakta styrelsen via mail eller
telefon för att boka lokalen.


Gårdsgrillning i augusti
Torsdagen 31 augusti planeras en gemensam grillkväll i föreningen. Ett trevligt
tillfälle att träffa grannar och njuta av sensommaren. Mer information kommer!
Uppsikt över husdjur


Styrelsen vill påminna om att du som djurägare är skyldig att
ha uppsikt över ditt husdjur, både enligt föreningens
ordningsföreskrifter och bostadsrättslagen. Du som
har katt är ansvarig för att den inte förorenar i rabatter,
lekplatser etc. Rasta inte heller hundar på gårdarnas grönytor
och i rabatter.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Infomöte

Posted on Updated on

Välkommen på informationsmöte om individuell elmätning – Representant Jöran Forslund samt styrelsen är på plats och svarar på frågor.

Torsdagen den 15/6 kl. 19:00 i föreningslokalen.

Årsstämma

Posted on Updated on

Välkomna till Riddarsporrens årsstämma 2023 den 8/6 klockan 19:00 i föreningslokalen i 21 c.

Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att

finnas på stämman, men den kan också läsas på vår

hemsida www.brfriddarsporren.se, det går också bra att

kontakta styrelsen för att få ett exemplar.

Motioner

Posted on

Anmodan om motioner till årsstämman 2023 

Årets stämma är planerad till torsdag 8 juni 2023, stämman hålls i föreningslokalen i 21 c. Vi önskar få in eventuella motioner senast den 2: a maj för att kunna bifoga dem med ordinarie kallelse. 

Så här skriver du en motion 

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet ”motion” i rubriken, 
  • Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör 
  • Motionens viktigaste del – ditt yrkande – ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser. 
  • Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer. 
  • Lägg motionen i styrelsens brevlåda (Vigelsjövägen 21 c) eller via e-post till info@brfriddarsporren.se senast den 2: a maj. 

Endast medlemmar har rösträtt, och varje medlem har en röst. Om två medlemmar samäger en borätt så har de bara en röst på mötet. Vem som ska rösta (utöva rösträtten) får de själva bestämma. Om en medlem av någon anledning äger flera bostadsrätter har hon/han också bara en röst. Men om till exempel ett par tillsammans äger två bostadsrätter bör de kunna företräda var sin bostadsrätt, alltså ha var sin röst. 

Nyhetsbrev – vår 2023

Posted on


Möjlighet till e-faktura
Det är nu möjligt att betala avgiften via e-faktura. Om du anmäler dig för e-faktura skickar
vi avin för din avgift elektroniskt till din internetbank, det enda du behöver göra är att
godkänna betalningen. Så här går du tillväga för att motta e-fakturor:
• Logga in på din internetbank och gå till funktionen för e-fakturor.
• Sök efter ”Vind redovisning AB”. Lägg till som företag som du önskar e-faktura från.
• På nästa sida skriver du dina kontaktuppgifter samt att du är boende i Brf Riddarsporren.
• Du kommer motta e-fakturor från och med nästa kvartals avisering.
Observera att tillvägagångssättet kan skilja sig något beroende på vilken bank du har och
vi rekommenderar dig att kontakta din bank om du har tekniska frågor kring din anmälan.


Hemsida
Vi vill gärna påminna om att föreningen har en hemsida – brfriddarsporren.se.
På hemsidan hittar du aktuell och viktig information så som de senaste nyhetsbreven,
föreningens stadgar, blanketter för ansökan om parkering etc.
Information om ytterligare leveransbox
Som komplement till den leveransbox från PostNord som står uppställd mot gaveln på
hus 23 kommer vi inom kort få ytterligare en box från operatören iBox. Den nya boxen
kommer kunna ta emot paket från bland annat Schenker, DHL, Early Bird och UPS. Vi
hoppas att de två boxarna ska underlätta vardagen för de boende i föreningen!


Nya laddplatser
Som ett led i att säkra framtidsbehovet av laddplatser för elbilar kommer det inom kort
installeras ytterligare laddstolpar på den övre parkeringen, norrut mot Badvägen.
Installationen av laddstolparna bekostas delvis med bidrag från Naturvårdsverket och
platserna kommer kunna tas i bruk under våren. Laddstolparna kommer även kunna
användas som ”vanliga” eluttag för motorvärmare.


Ett sista tack till en kär granne och styrelsekollega
Det är med stor sorg och saknad vi vill lyfta något som många av
er säkert redan vet om – att vår kära granne och styrelsekollega
Jan Nyqvist har gått bort under vintern. Med sitt stora
engagemang och kunnande har Janne varit en ovärderlig eldsjäl i
driften av föreningen, under senare år i rollen som suppleant samt
del av valberedningen. Å föreningens vägnar skickades en
blomkrans till begravningen, med en sista hälsning och tack för
många års arbete och engagemang. Våra varmaste tankar går till
Jannes anhöriga.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen