Tips!

Posted on Updated on

Om du funderar på att renovera ditt badrum så kan du få värdefulla tips av styrelsen.

Parkeringar

Posted on Updated on

Då vi har stor brist på parkeringsplatser, undersöker vi nu möjligheten att skapa 10-15 nya platser inne gården mellan hus 17 och 19. Dessa parkeringar skall i så fall ges till äldre personer som behöver ha närmare till bilen

Sommarvikarie

Posted on Updated on

Under veckorna 29-33 vikarierar Tommy Erkenvik för Micke.
Tommy kommer att sköta gräsytor och utföra enklare uppdrag.